Σημαντικα
(Ιαν 08, 2017)
Εθελοντική αιμοδοσία  15 Ιανουαρίου 2017  Read more...
   |    (Νοε 06, 2016)
Αιμοδοσία - Διαθέτουμε τράπεζες αίματος σε 17 Νοσοκομεία της Ελλάδας. Read more...
   |    (Νοε 29, 2015)
 Συμμετοχή του σωματείου "Η ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ" στην Αναδάσωση Πεντέλης με τον ΣΚΑΙ. Read more...
   |   

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«Η ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

 

Άρθρο 1ο
Ο σκοπός του σωματείου με την επωνυμία «Η ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ» και με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

 

Άρθρο 2ο
«Η ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ» διέπεται από:

1) Τη βαθειά πίστη στον Θεό της αγάπης, στην πατρίδα, στην οικογένεια και στην επικράτηση της Θείας αγάπης και χρηστής ζωής μεταξύ των Ελλήνων και ειδικότερα μεταξύ των μελών και φίλων του σωματείου «Η ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ», με αποτέλεσμα τη δημιουργία συνείδησης Θείας αγάπης και ζωής.
Ώστε: «ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΑΝ ΘΕΛΗΤΕ ΝΑ ΚΑΜΝΩΣΙΝ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΚΑΜΝΕΤΕ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ».
Έτσι δημιουργείται μεταξύ των ανθρώπων αίσθημα αλληλοκατανόησης, αλληλοβοήθειας, ενότητας και φιλαδέλφειας, με σκοπό την ειρηνική συνύπαρξη, ευτυχία και μακροημέρευση αυτών και ει δυνατόν ολόκληρης της ανθρωπότητας.

2) Το αίσθημα της προστασίας και φροντίδας του φυσικού περιβάλλοντος: χλωρίδα-πανίδα.

3) Την πιστή εφαρμογή των αρχών της Χριστιανικής διδασκαλίας η οποία απορρέει από τους κανόνες του Ιερού Ευαγγελίου, όπως αυτοί ερμηνεύονται από την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία.

4) Την αγάπη προς την Ελλάδα και το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα και επιδιώκει να γνωστοποιήσει την προσφορά του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος που έδωσε στον κόσμο:
(α) Στην Πολιτική: Τη Δημοκρατία.
(β) Στην Επιστήμη: Τη Θεωρία, το Συλλογισμό, τις Έννοιες, την Κρί-
ση, την Έρευνα.
(γ) Στα Γράμματα: Τη μεγάλη πλούσια Γλώσσα, τη Σκέψη, τη Φιλοσοφία.
(δ) Στις Τέχνες: Την Αισθητική, την Τέχνη, το Κάλλος.
(ε) Στη Θρησκεία: Την Πίστη στον (ΑΓΝΩΣΤΟ) Θεό.

 

Άρθρο 3ο
Το σωματείο επιδιώκει, στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων, την εξάπλωση των αρχών του σ’ ολόκληρη τη χώρα και ει δυνατόν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Στόχοι του σωματείου είναι:

1) Η βελτίωση του εσωτερικού μας κόσμου, της ποιότητας της ζωής μας, ώστε με αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον Ουράνιο Πατέρα μας, εγγράφοντας θετικά στοιχεία στον εγκέφαλό μας, να ανέλθει ο άνθρωπος στην καλοσύνη και το κάλλος της αιωνίου ζωής.
2) Η ανάπτυξη της Θείας αγάπης και ζωής, το κτίσιμο και η εδραίωση καλών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, ώστε να μάθει ο άνθρωπος ποια είναι η χριστιανική φιλία και η πραγματική αδελφοσύνη, να γίνει ο άνθρωπος αγάπη, να ζει την αγάπη, να μιλάει με αγάπη.
3) Η τήρηση των κανόνων της ηθικής και πνευματικής ζωής, που επιτάσσει το συλλογικό και όχι μόνο το ατομικό συμφέρον, η ελληνοχριστιανική αγωγή της νεολαίας και η προστασία της από την αδιαφορία για τα κοινά, την άγνοια, την ασέβεια, τον αποπροσανατολισμό, την ασωτία, τη βία και τη διαφθορά.

 

Άρθρο 4ο
Το σωματείο είναι οργανωμένο κατά δημοκρατικό τρόπο, τα Διοικητικά όργανα αυτού είναι αιρετά και αντιπροσωπευτικά της λαϊκής βάσης.
Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι όσοι ασπάζονται τις αρχές του, άρρενες και θήλεις, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Τα μέλη διακρίνονται σε απλά μέλη και σε μέλη-στελέχη.
Μέλη-στελέχη είναι:
1) Τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.
2) Τα μέλη των τοπικών Διοικητικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων του σωματείου στις διάφορες πόλεις.
3) Κάθε μέλος το οποίο διακρίνεται για το χαρακτήρα του, τα ψυχικά του προσόντα, αλλά και την εν γένει δραστηριότητα και προσφορά του στην προαγωγή των σκοπών του σωματείου.
Τα στελέχη εγκρίνονται από τον Πρόεδρο κι αυτά έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην Κεντρική Διοίκηση του σωματείου. Στη τελευταία δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη, πέραν του ενός, συνδεόμενα μεταξύ τους με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.
Mέλη τα οποία διακρίνονται για το χαρακτήρα τους, τα ψυχικά τους προσόντα, αλλά και την εν γένει δραστηριότητα και προσφορά τους στην προαγωγή των σκοπών του σωματείου έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην τοπική Διοίκηση των Παραρτημάτων του σωματείου και εκπροσωπούνται εμμέσως στη Γενική Συνέλευση δια των μελών-στελεχών. Δε μπορεί να είναι περισσότεροι του ενός με πρώτο βαθμό συγγένειας μεταξύ τους στην τοπική Διοίκηση των Παραρτημάτων του σωματείου.
Η εγγραφή των μελών γίνεται με αίτησή τους και αφού υπογράψουν σχετική δήλωση ότι αποδέχονται τις αρχές, τους στόχους, το πρόγραμμα και το καταστατικό του σωματείου.

 

Άρθρο 5ο
Κάθε μέλος του σωματείου έχει τις κατωτέρω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
1) Να εργάζεται μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, για την προαγωγή των σκοπών του σωματείου και την προσέλκυση και εγγραφή νέων μελών.
2) Να εργασθεί, ώστε να μορφώσει έναν εαυτό ειρηνοποιό σύμφωνο με το πνεύμα του Ευαγγελίου.
3) Να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του στις συγκεντρώσεις του σωματείου, πάντοτε όμως με πνεύμα αγάπης και ειρήνης, καθώς και να σέβεται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας….

 

«ΠΑΝΤΑ Ο,ΤΙ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕ ΕΣΑΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ»

1. Θα θέλαμε να μας βοηθούν οι συνάνθρωποί μας; Ας τους βοηθήσουμε και εμείς δείχνοντάς τους πρώτα τον Κύριο που μπορεί να βοηθήσει τους πάντες.

2. Τότε θα δούμε περισσότερο να λάμπει στην ζωή μας το Φως του Κυρίου, το Φως της Θείας Αγάπης, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της αλήθειας, της δράσης.

3. Αυτό μας χαρίζει υγεία, χαρά, ευτυχία, ευημερία, πνευματική και υλική ευλογία. Μας ενθαρρύνει και μας αυξάνει την πίστη, την αισιοδοξία, τη θετική σκέψη, τη διάθεση για δράση ώστε να προσθέσει ο καθένας μας από ένα λιθαράκι στη δημιουργία του Νέου Κόσμου, όπου πλέον γίνεται η βίωση της χριστιανικήςαγίαςζωής.

4. «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία»

5. Για το καλό όλων μας αδελφοί και αδελφές ας σπεύσουμε εφέτος με περισσότερο ζήλο, πείσμα και αφιέρωση να καλέσουμε τους συνανθρώπους μας που δεν είναι κοντά Του, που δεν Τον γνωρίζουν όμως Τον αναζητούν, για να έρθουν κι εκείνοι στην ευλογία Του.

6. Συνειδητοποιούμε ότι τώρα επείγει όσο ποτέ άλλοτε να συγκεντρωθούμε οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι με πνεύμα Φιλαδέλφειας, να αξιοποιήσουμε την δύναμη της Θείας Αγάπης και Αγίας Ζωής για έναν καλύτερο εαυτό σε έναν καλύτερο κόσμο.

7. «Πλούσιοι πτώχευσαν και πείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ούκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού».

8. «Πάσα μέριμναν αφήσατε εις εμέ και ησυχάσατε λέγει ο Κύριος».

9. «Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει και θέλω κάμει προς εσάς αιώνια διαθήκη τα ελέη του Κυρίου τα πιστά…»

10. Μην αποθαρρύνεστε με ό,τι κι αν ακούσετε ή ό,τι κι αν δείτε να γράφουν ή ό,τι κι αν αντιμετωπίζετε, αλλά να θυμάστε πως το συμφέρον αυτού που προσπαθεί να βιώνει την Θεία Αγάπη και την Αγία Ορθόδοξη, χριστιανικήζωή, αυτόν τον φροντίζει Ο Θεός!!.

11. «Μακάριοι είσθε όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου».

Η «Φιλαδέλφεια» λειτουργεί στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων του εσωτερικού Δημοσίου Δικαίου και στοχεύει στη συνεχή αφύπνιση του σύγχρονου ανθρώπου, σχετικά με το προσωπικό αλλά και συλλογικό(καλώς εννοούμενο)συμφέρον. Μέσω των κοινωνικών δράσεων αλλά και των ομιλιών της προσφέρει πληθώρα ερεθισμάτων και βοηθά τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του και να τον καλυτερεύσει υιοθετώντας το χριστιανικό τρόπο ζωής στην ουσία του και όχι μόνο στην λατρευτική μορφή του. Το όλο εγχείρημα έχει ως βάση την αγάπη σε προσωπικό επίπεδο, (βελτίωση τρόπου σκέψης και αναβάθμιση του ατόμου, ξεχωριστά), αλλά παράλληλα και στην κοινωνική της υπόσταση, (ας κάνουμε στον άλλο ό, τι θα θέλαμε να μας κάνει), όπως αυτή ξεκάθαρα απορρέει από τη μελέτη του Θείου Λόγου και την αδιάκοπη προσπάθεια κατανόησης κι εφαρμογής Του.

Οι κανόνες δικαίου πηγάζουν από τη συνείδηση του ανθρώπου, έτσι όταν η συνείδηση γίνει χριστιανική, θα εξασφαλιστεί η φιλαδελφική συγγένεια κι η αρμονική συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων. (Ικανότητα διάκρισης καλού –κακού και ελεύθερη επιλογή του δίκαιου εκ μέρους του ανθρώπου.)

Η ενεργή κοινωνική της δράση έχει ως στόχο την προσέλκυση νέων, κι όχι μόνο, ατόμων, ώστε να υπάρξει ποιοτική προσωπική αναβάθμιση και ταυτόχρονη συλλογική συνειδητοποίηση κι εξέλιξη, (δυναμική της ομάδας).
Η βιωματική εμπειρία που μπορεί ν’ αποκτήσει κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος είναι η απάντηση στο πώς το Φως, η θετική σκέψη κι η αγάπη αναβιώνουν μέσα του και καλύπτουν ελλείψεις και ψυχικά κενά, τα οποία ο λάθος τρόπος ζωής δημιουργεί, οδηγώντας στην πνευματική αλλοίωση και τη σωματική φθορά.

Ο τρόπος λειτουργίας της, δεν διαφοροποιείται στο ελάχιστο από αυτόν που η Ορθόδοξη χριστιανική πίστη διακηρύττει, (μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας μας και του τακτικού εκκλησιασμού), παρά επισημαίνει τη σημασία που έχει η πνευματική δραστηριότητα για τον άνθρωπο. Μέσω της προσευχής, της μελέτης του Θείου Λόγου και των μηνυμάτων του Ευαγγελίου αλλά και μέσω της μετάδοσης-εξάπλωσης αυτών ως αληθή κι εφαρμόσιμα, πραγματώνεται η μετάβαση από μια ζωή αδιάφορη και σύντομη στην αγία χριστιανική ζωή, μες στα πλαίσια της οποίας ο άνθρωπος εξυγιαίνεται σωματικά και πνευματικά.

Όσον αφορά τέλος, στον ιδρυτή της, ο οποίος μονίμως κατηγορείται άδικα, αποτελεί ένα σύγχρονο καλό Σαμαρείτη, άνθρωπο λογικό κι αλληλέγγυο, με βαθειά πίστη στο Θεό αλλά και στην αξία με την οποία έχει προικίσει ο ίδιος ο Θεός τον άνθρωπο. Η αγάπη του αυτή τον καθιστά ενεργό σύμμαχό μας στην πορεία προς τον καθαρισμό, χωρίς να επιζητά να του ανταποδοθεί κάτι.

Ας παρατηρήσει κανείς τα έργα του, αυτός είναι.

 

Υποσημείωση: Οτιδήποτε αναφέρεται σε άλλες ιστοσελίδες ή πηγές σχετικά με το σωματείο «Η ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ» είναι αναληθές.

Συνδέσεις

Εκδηλώσεις

No events